OZONU TANIYALIM

Ozon, oksijenin 3 atomlu hali olan; renksiz ve keskin kokulu bir gazdır. Atmosferin üst tabakalarında bulunan ozon, yıldırımlarla meydana gelen elektrik arkları sayesinde doğal olarak oluşur. Özellikle de fırtınalı havalardan sonra yüksek yerlerde, deniz kıyılarında hissedilmektedir ve güzel bir koku bırakmaktadır.

İlk defa Alman kimyacı Christian Friedrich SCHÖNBEIN   (1799-1868)   tarafından 1840 yılında, laboratuarında yaptığı denemeler sırasında tesadüfen bulunmuştur. Ozon ismi, Yunanca “koklamak” anlamına gelen “ozein” kelimesinden türemiştir. 

1) OZON TÜM MİKROORGANİZMA GRUPLARINA KARŞI ETKİLİDİR.

Okside edici özelliğinden dolayı ozonun, özellikle gıdalarda bulunan tüm mikroorganizma grupları üzerinde mucize denebilecek etkisi vardır. Yapılan pek çok literatür çalışması ile gıdalarda bulunan pek çok bakteriye, küfe, mayaya, virüse ve geri kalan mikroorganizma gruplarına kısa sürelerde hızla etki ederek öldürdüğü görülmüştür. Mikroorganizmaların çift bağlarını parçalayarak yok etmektedir. Ozonun mikroorganizmalar üzerindeki öldürücü etkisi hali hazırda kullanılan diğer kimyasallar karşılaştırılmış ve hepsinden çok daha etkili ve hızlı olduğu tespit edilmiştir. 

-KLORİN…………………3125 kat

-HİPOKLORİK ASİT…… 25 kat

-HİPOKLORİT………….2500 kat

-KLORAMİN…………….5000 kat etkili ve hızlıdır.

 

001

2) OZON KALINTI BIRAKMAZ.

Yüksek enerjili bir gaz olan ozon aynı zamanda kararsız bir gazdır ve eski haline dönme eğilimindedir. Oluştuktan kısa süre sonra tekrar oksijene dönüşür ve kalıntı bırakmaz. Pek çok farklı alanda ve sektörde kalıntı bırakmamasından dolayı tercih edilir.