OZON ÜRETİMİ ve UYGULAMA ŞEKİLLERİ

Delron Elektronik, yaygın ozon üretim şekli olan“Corona- Discharge” yöntemi ile ozon üretmektedir. Elektrotlar arasından geçen oksijen atomları maruz kaldıkları elektrik akımı sayesinde önce parçalanır ve daha sonra 3 oksijen atomu bir araya gelerek ozonu meydana getirir.

Ozon proseslerde 2 şekilde uygulanmaktadır: 

-    Ortama (havaya ) ozon verilmesi

-    Suya ozon verilmesi 

Ortama ozon verilmesi sırasında; ozon jeneratöründen elde edilen ozon,  basit dağıtım düzenekleri ile genellikle soğuk hava deposu içerisine, kapalı bant sistemleri, kapalı kanallar içerisine verilmektedir. Bu uygulama şekli ile bir nevi ozon  atmosferi oluşturulmakta, ozon bulunduğu ortamdaki havada bulunan mikroorganizma gruplarını veya soğuk hava deposunda gıdalardaki mikroorganizma  gruplarını  (özellikle küf - mantar)  yok  etmektedir ve gelişimini engellemektedir. Kurulumu  ve  uygulaması son derece basit olan  bu sistemdir.  Bu sistemle ayrıca  ortamda  bulunan  kötü  kokular da yok edilir  ki sistem baca sistemlerine de entegre edilerek oluşan kötü kokuların parçalanması sağlanır. 

Suya  ozon  verilmesi  işlemi  de  üretilen  ozon gazının,  su akışı sırasında su tarafından vakumla  alınması  prensibine  dayanır.  Üretilen  ozon  genellikle  denge  tanklarına  dolum sırasında  vakumla  verilir.  Bu  yolla  havuzlara,  yıkama  sularına, atık sulara, içme-kullanım sularına ozon verilmektedir.