TARIM ve HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE OZON

Hayvancılık sektörü mikroorganizma çeşitlerinin ve yüklerinin  en   fazla   bulunduğu,  yayılmaların ve bulaşmaların  en  fazla  yaşandığı,  hijyen  kurallarının hassasiyetle uygulanması gerektiği önemli sektörlerden birisidir. Çünkü havadan, sudan veya hayvandan hayvana geçen hastalıklar ölümlere yol açmaktadır. 

Hayvancılık sektöründe dikkat edilmesi gereken ilk nokta içme suyudur. İçme suyunda  bulunacak yüksek seviyelerdeki her türlü mikroorganizma (bakteri,virüs ve diğerleri) hastalıklara yol açmaktadır ve içme suyu mutlaka mikroorganizmalardan arındırılmış olmalıdır. İçme suyu fiziksel- kimyasal yapısı da önemlidir. Süt inekleri günde 35-50 galon su içmelidir. Ancak süt inekleri tat-koku yapan maddeler bulunan suları içmemektedirler ve bu da verimi düşürmektedir. İlave olarak suda hayvanların istemediği minerallerin bulunması da günlük su tüketimini düşürmektedir. İçme sularının ozonlanması ile kısa sürelerde, mikroorganizmalar yok edilmekte; tat ve koku yapan bileşikler parçalanmakta ve istenmeyen mineral maddeler okside edilerek sudan uzaklaştırılmaktadır. 

Kalıntı bırakmamasından, tekrar  oksijene dönüşmesinden dolayı da hayvanlar üzerinde herhangi bir olumsuz-yan etki oluşturmamaktadır. Ozonlu su ayrıca hayvan üzerinde de dezenfektan olarak kullanılabilir. Süt sağımından önce  hayvan  memelerinin  ve  arka  ayaklarının  ozonlu su ile yıkanması bu bölgelerdeki hedef mikroorganizmaları yok etmektedir. 

Pek çok alanda uygulanmasına benzer olarak süt sağım ekipmanlarının, yemleme ekipmanlarının  vb. ekipmanların ozonlu su ile yıkanmaları mikrobiyal yükleri yok etmede etkilidir. Duvarların, zeminlerin giderlerin vb. noktaların ozonlu su ile yıkanması da hayvanların yaşadığı ortamdaki mikroroganizma yükünü azaltmada veya yok etmede yine çok etkili olmaktadır. 

Ahır ortam havasına çok düşük seviyelerde ozon gazının verilmesi de mümkündür. Bu şekilde havada bulunan mikroorganizmalar yok edilerek hayvanlara hava yolu ile bulaşmaların olması engellenebilmektedir.