SOĞUK HAVA DEPOLARI ve OZON

Bugün çeşitli gıda işletmelerine göre hazırlanmış yüksek kapasiteli soğuk hava depoları bilindiği üzere gıdaları  (+4) ve (-18) derecede depolamak için iki farklı amaçla hazırlanmaktadır. 

(+4) derecede gıdalar daha kısa süre depolanırken, (-18) derecelerde aylarca depolanıp bozulmadan saklanabilmektedir. Ancak yine de depo ortamında gıdaları bozacak hava kaynaklı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu mikroorganizmaların en önemlisi de küflerdir. Üründen ürüne farklılık göstermesine rağmen küflerin hepsi gıdalarda bozulmalara neden olmaktadır ve işletme kar oranlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Küf dışında soğuk hava koşullarına dayanıklı bakteriler ve mantarlar da bozulmalara sebep olmaktadır. 

Bugün zor veya kolay yollarla değişik şekillerde depo içi dezenfeksiyonu yapılmaktadır.  Ancak yine de işgücü, zaman kaybı olmakta ve maliyetleri arttırmaktadır. Dezenfeksiyonun verimliliği de düşünülmesi gereken ayrı bir konudur. 

Soğuk hava depolarında gıda ürünleri ozon atmosferi altında herhangi bir ilave dezenfeksiyon işlemi yapılmadan depolanabilirler. Fanlar sayesinde de depo içinde eşit olarak dağıtılan ozon, belirlenen ozon seviyelerinde dezenfeksiyonu sağlamaktadır.

Soğuk hava depolarında ozon kullanımının faydaları şunlardır: 

  • Depo havasını dezenfekte eder.  Başta küf olmak üzere havadaki tüm bakterileri, mantarları vb. mikroorganizmaları öldürür.
  • Gıda üzerindeki mikroorganizmaları öldürür / gelişimini yavaşlatır. Ozon özellikle küfleri öldürür veya gelişimini yavaşlatır.
  • Depo havasındaki istenmeyen kokuları parçalar.
  • Depo havasında asılı halde bulunan küçük partiküllerin de çökelmesini sağlar.
  • Meyvenin olgunlaşmasını geciktirir. Meyve olgunlaştıkça etilen gazı salınımı artar; ozon etilen gazı salınımını yavaşlatır.
  • Kimyasal kullanımını ortadan kaldırır; kimyasal maliyetini sıfırlar.
  • İşletmelerin yurtdışı ve yurtiçi tüm pazarlarda itibarını arttırır.
  • Fireleri azaltır; kar oranını arttırır. 

DELRON ELEKTRONİK sahada yaptığı soğuk hava depolamaları denemelerinde yaklaşık %1 fire ile gıdaların bozulmadan depolanmasını sağlamıştır.