MEYVE ve SEBZE SEKTÖRÜNDE OZON

Uygun depolama koşullarına rağmen meyvelerin ve sebzelerin raf ömürleri kısadır. Özellikle de meyvelerin ve sebzelerin ihraç edilmesi durumunda, ihracat spesifikasyonlarının sağlanması, mikrobiyolojik yükünün azaltılması veya yok edilmesi ve daha uzun raf ömrü ile saklanabilmesi için ozon uygulaması işletmeler için bulunmaz bir kaynaktır. Meyve ve sebzeler ile ilgili olarak yapılan pek çok akademik çalışmada ozon uygulamasının ürünlerdeki hedef mikroorganizmalar üzerinde son derece etkili olduğu görülmüştür. Ozon, ayrıca ilaçlama kalıntılarını ve kükürtü giderir. 

Ozon, prosedürlere uygun olarak organik ürün üretiminde kullanılabilir. 

Genel olarak meyvelerde ve sebzelerde ozon uygulaması 2 şekilde olmaktadır:

-    Ozonlu su ile ürünlerin yıkanması
-    Soğuk hava depolarında, özellikle organik ürünleri ozon altında uzun süreli muhafaza 

Hazırlanacak bir bant sistemi veya kapalı bir düzenek ile yıkanabilecek meyveler sebzeler ozonlu su püskürtme ya da daldırma yöntemi ile kısa sürelerde yıkanarak mikrobiyolojik yükleri %90’ın üzerinde yok edilir. 

Soğuk hava depolarında ozon altında uzun süreli muhafazada; soğuk hava deposuna yapılacak belirli dozlardaki sürekli ozonlama ile ürünlerin bozulmadan depolanmaları sağlanabilmektedir. Bu uygulama ile özelikle küflerin gelişimi engellenmektedir. Sonuç olarak da fireler azalmakta; kar oranı artmaktadır. Özellikle narenciye sektöründe gıda üzerinde küf vb. mikroorganizma gelişimine karşı yasal koruyucu mantar ilaçları kullanılmaktadır. Bu uygulama ile yine de depolama sonucunda %10-15 ürün kaybı olurken; ozon atmosferinde yapılan depolamada fire %1 seviyesinde olmaktadır. Ozon sisteminin bir kere kurulması ile yıllık maliyetler önemli oranda azalmakta ve kar oranı artmaktadır.    

Küf dışında depo atmosferindeki, havadaki diğer mikroorganizmalar da öldürülmektedir. Narenciye sektöründeki bu uygulama DELRON tarafından başarı ile uygulanmaktadır. Ozon jeneratörlerinin uluslar arası sevkiyat araçlarına da montajı yapılabilir. Sevkiyatlar sırasında meydana gelebilecek gecikmeler nedeni ile araçlar içerisinde ürünlerin bozulmaları engellenir; ürünlerin kalitesinden ödün vermeden alıcıya ulaşır. Her iki yöntemle de meyvelerde ve sebzelerde en etkili grup olan küfler yok edilmekte veya gelişimleri durdurulmaktadır. Küf   dışındaki  mikroorganizmalara da  etki  eden  ozon, meyvelerin ve sebzelerin raf ömürlerini birkaç aya uzatabilmektedir.