KURU GIDA SEKTÖRÜNDE OZON

Kurutulmuş gıdalar, bünyesinde azalan su içeriğinden dolayı daha güvenli gıdalar konumundadır. Mikroorganizmalar yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan yeterli suyu bulmakta zorlanacaktır. 

Ancak gerek güneş altında kurutma sırasında gerekse işletme içinde özel fırınlarda yapılan kurutma işlemi sırasında çevreden veya ekipmanın yetersizliğinden tekrar mikroorganizma bulaşması  olmaktadır ve özelikle bu durum ihraç ürünlerde istenen spesifikasyonların sağlanmasını engellemektedir. 

Kuru gıda alanında yapılan pek çok akademik çalışmalara, DELRON Elektronik  olarak sahada  işletmelerde  yapmış olduğumuz pek çok denemelere göre görülmüştür ki, ozon gazı çok kısa sürelerde toplam  canlı, küf-maya gibi ana spesifikasyonlarda istenen azalmaları kolaylıkla gerçekleştirmektedir. 

DELRON Elektronik A.Ş. olarak kuru gıda sektöründe kuru üzüm, kuru incir ve tam-yarı kurutulmuş domates ürünlerinde ozon denemeleri yapılmış olup bu ürünlerin hepsinde istenen mikrobiyal azalmalar elde edilmiştir. Ayrıca, ozon kullanımı aflotoksin riskini ortadan kaldırır. 

Kuru gıda sektöründeki uygulamalardan birisi de fumigasyondur. Metilbromid, bugün tek yasal  fumige ajanı olarak kullanılmaktadır ve buna alternatif olarak ozonun kullanımı araştırılmaktadır. Yapılan pek çok akademik çalışmaya göre ozon gazı pek çok değişik kuru gıda da oldukça etkili fumigasyonlar gerçekleştirmiştir.

Diğer  sektörlerde  olduğu  üzere  ozon  kuru  gıda  işletmeleri  proses  suyunda  da kullanılarak  mikroroganizma  yükü azaltılabilir,  proses  suyu kimyasal yapısı daha uygun hale getirilebilir; işletme atık suları doğaya daha zararsız hale getirilebilir.