KOKU ve OZON

Ozon ile koku giderimi ilk olarak 1870 yılında Fransa da bir kesimhanede uygulanmıştır.

Ozon, kokuyu parçalamak ve kontrol etmek amacı ile kullanılabilir çünkü etkili bir oksidanttır. Maddeleri parçalayarak basit kimyasal hallerine dönüştürür.
Koku da değişik gaz karışımlarıdır. Bu gaz karışımları genel olarak uçucu (VOC) organik bileşiklerdir.

Ozon, her bir gazın zayıf kimyasal bağlarını kopararak basit yapı taşlarına dönüştürür veya oksitleyerek kokusuz bileşikler haline dönüştürerek kokuyu engeller.

Davlumbaz kullanılan ortamlarda, emilen hava ozon ile temas ettirilir ve kanallar içinde temas ile koku parçalanarak dışarı atılır, çevreye koku rahatsızlığı engellenir.

OZONUN YOK ETTİĞİ KOKU BİLEŞİKLERİ: Ozon NOXler, H2S (hidrojen sülfür), NH3 (amonyak), VOC (uçucu organik bileşikler) gibi kokuya neden olan bileşikleri hızla oksitlemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 19 Temmuz 2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’’ yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikle birlikte ilgili bakanlıkça denetimler artmıştır ve koku kontrolünün olmaması veya yetersiz olması durumlarında işletmelere önemli cezalar verilmektedir. Ozon alternatif olarak yüksek oksitleme potansiyeli sayesinde koku gideriminde ön plana çıkmaktadır.