NATUROZON

NATUROZON (21)

Cuma, 28 Kasım 2014 11:37

OZON JENERATÖRÜ NEDİR?

Yazan

Ozon jeneratörü ozon gazı üretimi yapan cihazdır ve elektrik üretmez. Ozon jeneratörü şu ana bölümlerden oluşur:

1.Ozon üretim parçaları (bölmeleri)

2.Hava veya oksijen kaynağı

3.Elektrik ve elektronik donanım

4.Soğutma sistemi (hava veya su soğutma)

5.Kontrol paneli / anahtarı

 

Ozon jeneratörü çalışma prensibi olarak, beslenen havanın veya oksijenin ozon üretim parçaları içerisinde ozona  dönüşmesini sağlar. Ozon üretimi kolay görünmekle beraber ozon jeneratörleri sağlam bir mekanik ve sağlam bir elektrik-elektronik altyapıya, bilgiye ihtiyaç duymaktadır. İlave olarak ozon jeneratörlerinin bakımlarının yapılması ve konusunda uzman bakım ekibinin oluşturulması bugün sektörde yaşanan ve gözardı edilmemesi gereken bir konudur.

Delron Elektronik ozon jeneratörlerini tamamen kendisi üretmektedir. 1994 yılından itibaren elektronik sektöründeki edindiği ve uyguladığı yılların deneyimini başarılı şekilde ozon jeneratörü üretimine aktarmaktadır. Bakım ekibi ile de en hızlı şekilde isteğe bağlı veya anlaşmalı olarak bakım çalışmalarını sürdürmektedir.

Delron Elektronik AR-GE çalışmalarının tamamlanması ile istenen kapasitedeki ozon jeneratörlerini tüm ölçümlerini yaparak ve kalitesini kontrol altında tutarak üretmeye devam etmektedir.

 

Perşembe, 17 Nisan 2014 09:45

ÜRÜNLER

Yazan

Farklı kapasite ihtiyaçları halinde, standart modellerimizin dışında aynı üretim prensibi ile proje ihtiyacına uygun kapasitede ozon jeneratörü hazırlanmaktadır. Gerekli kapasitenin tespiti için işletmelerde önce ozon denemeleri yapılır. Gerekli miktarın tespiti sonrasında ise kısa süreler içerisinde projeye uygun ozon jeneratörü hazırlanarak, işletmeye kurulumu yapılır. Kurulum sonrasında da teknik personelimiz tarafından belirlenen periyotlarda ozon jeneratörlerinin bakımı gerçekleştirilmektedir.

Ürünlerimizde elektriksel güçte ayarlamalar ile üretilen ozon miktarlarında az miktarda artışlar veya istenen miktarlarda azalmalar mümkündür.

 
20 g/h Ozon Jeneratörü
0-60-big Ozon miktarı : 20 g/saat
Giriş oksijen miktarı : 10 L/dk
Üretim prensibi : Corona Discharge
Soğutma sistemi : Su soğutma
Enerji ihtiyacı : 220 V-50 Hz
Enerji sarfiyatı : 1 Kw
Elektronik yapı : Delron üretim 
Ebatlar : 90 x 66 x 66 cm
 
40 g/h Ozon Jeneratörü
0-60-big Ozon miktarı : 40 g/saat
Giriş oksijen miktarı : 15 L/dk
Üretim prensibi : Corona Discharge
Soğutma sistemi : Su soğutma
Enerji ihtiyacı : 220 V-50 Hz
Enerji sarfiyatı : 1 Kw
Elektronik yapı : Delron üretim 
Ebatlar : 90 x 66 x 66 cm
 
60 g/h Ozon Jeneratörü
0-60-big Ozon miktarı : 60 g/saat
Giriş oksijen miktarı : 20 L/dk
Üretim prensibi : Corona Discharge
Soğutma sistemi : Su soğutma
Enerji ihtiyacı : 220 V-50 Hz
Enerji sarfiyatı : 1 Kw
Elektronik yapı : Delron üretim 
Ebatlar : 90 x 66 x 66 cm
 
80 g/h Ozon Jeneratörü
80-100-big Ozon miktarı : 80 g/saat
Giriş oksijen miktarı : 25 L/dk
Üretim prensibi : Corona Discharge
Soğutma sistemi : Su soğutma
Enerji ihtiyacı : 220 V-50 Hz
Enerji sarfiyatı : 1-2 Kw
Elektronik yapı : Delron üretim 
Ebatlar : 112 x 70 x 80 cm
 
100 g/h ozon jeneratörü
80-100-big Ozon miktarı : 100 g/saat
Giriş oksijen miktarı : 30 L/dk
Üretim prensibi : Corona Discharge
Soğutma sistemi : Su soğutma
Enerji ihtiyacı : 220 V-50 Hz
Enerji sarfiyatı : 2 Kw
Elektronik yapı : Delron üretim 
Ebatlar : 112 x 70 x 80 cm
 
100 g/h üzeri ozon jeneratörü
100 Aynı üretim prensibi ile proje ihtiyacına uygun kapasitede ozon jeneratörü hazırlanır. Gerekli kapasitenin tespiti için ozon denemeleri yapılır.
 
Çarşamba, 04 Aralık 2013 10:57

SOĞUK HAVA DEPOLARI ve OZON

Yazan

Bugün çeşitli gıda işletmelerine göre hazırlanmış yüksek kapasiteli soğuk hava depoları bilindiği üzere gıdaları  (+4) ve (-18) derecede depolamak için iki farklı amaçla hazırlanmaktadır. 

(+4) derecede gıdalar daha kısa süre depolanırken, (-18) derecelerde aylarca depolanıp bozulmadan saklanabilmektedir. Ancak yine de depo ortamında gıdaları bozacak hava kaynaklı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu mikroorganizmaların en önemlisi de küflerdir. Üründen ürüne farklılık göstermesine rağmen küflerin hepsi gıdalarda bozulmalara neden olmaktadır ve işletme kar oranlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Küf dışında soğuk hava koşullarına dayanıklı bakteriler ve mantarlar da bozulmalara sebep olmaktadır. 

Bugün zor veya kolay yollarla değişik şekillerde depo içi dezenfeksiyonu yapılmaktadır.  Ancak yine de işgücü, zaman kaybı olmakta ve maliyetleri arttırmaktadır. Dezenfeksiyonun verimliliği de düşünülmesi gereken ayrı bir konudur. 

Soğuk hava depolarında gıda ürünleri ozon atmosferi altında herhangi bir ilave dezenfeksiyon işlemi yapılmadan depolanabilirler. Fanlar sayesinde de depo içinde eşit olarak dağıtılan ozon, belirlenen ozon seviyelerinde dezenfeksiyonu sağlamaktadır.

Soğuk hava depolarında ozon kullanımının faydaları şunlardır: 

 • Depo havasını dezenfekte eder.  Başta küf olmak üzere havadaki tüm bakterileri, mantarları vb. mikroorganizmaları öldürür.
 • Gıda üzerindeki mikroorganizmaları öldürür / gelişimini yavaşlatır. Ozon özellikle küfleri öldürür veya gelişimini yavaşlatır.
 • Depo havasındaki istenmeyen kokuları parçalar.
 • Depo havasında asılı halde bulunan küçük partiküllerin de çökelmesini sağlar.
 • Meyvenin olgunlaşmasını geciktirir. Meyve olgunlaştıkça etilen gazı salınımı artar; ozon etilen gazı salınımını yavaşlatır.
 • Kimyasal kullanımını ortadan kaldırır; kimyasal maliyetini sıfırlar.
 • İşletmelerin yurtdışı ve yurtiçi tüm pazarlarda itibarını arttırır.
 • Fireleri azaltır; kar oranını arttırır. 

DELRON ELEKTRONİK sahada yaptığı soğuk hava depolamaları denemelerinde yaklaşık %1 fire ile gıdaların bozulmadan depolanmasını sağlamıştır. 

Çarşamba, 04 Aralık 2013 10:56

OZONUN ÖLDÜRME ETKİSİ

Yazan

Ozonla bakteri inaktivasyonu kompleks bir prosestir. Ozon pek çok hücresel bileşene saldırır:

-proteinler

-doymamış yağlar

-hücre zarındaki solunum enzimleri

-sitoplazma içindeki enzimler ve nükleik asitler

-sporlardaki ve virüslerin kapsitlerindeki peptidoglikanlar

Hücre zarı: Ozon hücre zarının çoklu doymamış yağ asitlerini, membran-bağ enzimlerini, glikolipitlerini ve glikoproteinlerini okside eder. (Scott ve Lesher 1963; Murray 1965) Ozonla doymamış yağların ve sülfidril grup enzimlerinin çift bağları okside olduğu zaman hücre geçirgenliği dahil normal hücresel bozulma ve hızlı ölüm meydana gelir. Yandaki resimde Dave (1999) elektron mikroskobunda ozonlu suyun Salmonella enteridisin hücre membranını bozduğunu gösterdi.

Bakteri sporları : Foegeding (1985) Bacillus cereus sporlarının ozonla hızlı şekilde inaktive edildiğini buldu. Yine yandaki resimde Khadre ve Yousef (2001b) çalışmasında ozonlu su ile muamele edilen Bacillus subtilis sporlarının ağır şekilde bozulduğunu göstermiştir.

Enzimler: Pek çok araştırmacı ozonun öldürdüğü hücrelerde enzim inaktivasyonuna dikkat çekmiştir. Sykes (1965) klorun enzimlerde seçici davrandığını fakat ozonun davranmadığını belirtmiştir. Yine pek çok araştırmacı değişik bakteriler üzerinde ozonun enzim aktivesini yok ettiğini ve neden olarak da sisteindeki sülfidril gruplarının oksidasyonunu göstermişlerdir.

Nükleik Materyal: Yapılan çalışmalar ozonun hücre DNA sını açtığını, dönüşüm yeteneğini azalttığını, kopyalama aktivitesini azalttığını ve sonunda nükleik materyale zarar verdiğini göstermektedir. (Hamelin 1985; Mura ve Chung 1990,Scott 1975, Ishizaki 1981)

Virüsler : Ozon virüslerin protein kapsül yapısını parçalar. Daha küçük alt birimlere dönüştürür. RNA yı serbest bırakır, parçalar ve inaktive eder. Yapılan bazı çalışmalar şunlardır:

- Sproul ve Kim (1980) ozonlu su kapsül proteinlerini parçaladı.

- Kim (1984) ozonlu suyun kapsül proteinlerini parçaladığı doğrulandı.

- Yoshizaki (1988) ozonlu suyun tütün mozaik virüsünü alt birimlere parçaladığını gördü.

- Herbold (1989) 0.38 ppm suda ozonun Hepatit A virüsünü ve 0.13 ppm suda ozonun Polio virüsünü tamemen yokettiğini gördü.

ozonun-oldurme-etkisi
Elektron mikroskobu altında Salmonella enteritidis membranının (Dave 1999) ve Bacillus subtilis sporunun (Khadre ve Yousef 2001b) ölümcül doz altında Ozon uygulaması öncesi ve sonrası görünümleri.
A ve B > S. enteritidis
C ve D > B. subtilis

 

 001-tablo
 002
 003
Çarşamba, 04 Aralık 2013 10:56

OZON OLUŞUMU

Yazan
image002
 ŞEKİL 1

Doğada ozon, şekil 1 de görüldüğü üzere meydana gelmektedir.

Delron elektronik, 4 farklı ozon üretim şeklinden biri olan ‘’Corona Discharge’’ metodu ile ozon üretmektedir. Bu metotta şekil 2 de görüldüğü üzere, elektriksel alandan geçen O2 molekülleri yüksek frekans ve voltaj ile ozona dönüştürülmektedir.

image004
ŞEKİL 2
Çarşamba, 04 Aralık 2013 10:55

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Yazan

İsim                                    : Ozon

Sembol                               : O3

Moleküler ağırlık                   : 48 g/mol

Erime noktası                      : -192.5 °C

Kaynama noktası                : -119.5 °C

Kritik sıcaklık                        : -12.1 °C

Kritik basınç                        : 5460 kPa

Yoğunluk                            : 2.14 kg/ m³ (0 °C de, 1013 bar)

Elektrokimyasal potansiyeli  : 2.07 volt

Görünüm                            : Katı halde koyu mavi; Sıvı halde açık mavi; Gaz halde renksiz

Çarşamba, 04 Aralık 2013 10:55

OZONLA YÜZEY ve EKİPMAN DEZENFEKSİYONU

Yazan

 Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde klor ve diğer kimyasal dezenfektanlara alternatif olarak ozona duyulan ilgi;

* yüksek öldürme etkisine,

* kalıntı bırakmamasına,

* geniş anti mikrobiyal spektrumuna,

* sağlık açısından önemli olan yan ürün oluşturmamasına,

* ihtiyaç duyulduğunda oluşturulabilmesine,

* sonraki kullanımlar için depolanma ihtiyacı olmamasına dayandırılmaktadır.

 Ayrıca kimyasal olmayıp, kalıntı bırakmadığı için işletme atık su kalitesini iyileştirir; çevre dostu teknoloji olarak işletmelerin çevresel maliyetlerini azaltır ve yasal prosedürlere uygunluklarını sağlar.

 Ozon, kuvvetli bir okside edici ajandır. Mikrobiyal membranlara etki eder ve metabolik enzimleri parçalar. Ozonla zenginleştirilmiş su mikropları etkili şekilde dakikalar içinde öldürür ve şu Mikroorganizma gruplarına karşı etkilidir:

 • Bakteri
 • Virüsler
 • Mantarlar (maya-küf ve sporlarına karşı)
 • Protozoa 

Ozon bakterilere, mantarlara ve sporlarına, virüslere ve protozoalara geniş bir aralıkta etki etmektedir.

Bakteriler mantarlara ve küflere oranla ozona çok daha hassastır. Kendi içinde de gram pozitif bakteriler negatiflerine oranla çok daha hassastır. Sporlar ise biraz dirençli olmakla beraber yine de ozon tarafından yokedilmektedirler.

Ozonla zenginleştirilmiş su direkt olarak zeminlere, drenajlara, duvarlara, tanklara ve boru hatlarına hareketli veya merkezi bir sistem sayesinde, düşük basınçlı spreyleme ekipmanları ile sprey edilebilir.

Ozon hem gaz halde hem de ozonlu su olarak uygulanabilir. Pek çok çalışma değişik yüzeylerde ve mikroorganizmalarda ozonun etkisini test etmek için yapılmıştır. Bu çalışmalar göstermiştir ki, hem gaz hem de ozonlanmış su uygulaması önemli miktarlarda mikrobiyal azalma için yeterlidir.

Ozonun potansiyel faydaları

Temizlik ve dezenfeksiyon gıda işletmelerinde hijyenik koşulların sağlanması için zorunludur. Ancak, yüksek miktarda su ve enerji kullanımı ile atık su oluşumu önemli bir çevresel etki oluşturmaktadır.

Atık su genellikle ürün kalıntıları olan çözünür organik materyaller, FOG, SS, nitrat, nitrit, amonyak ve fosfat içerir. Ayrıca temizlik malzemelerinin asidik veya bazik parçalarını da içerir.

Temizlik ve dezenfeksiyon proseslerine ozonun adapte edilmesi yaygın olarak kullanılan dezenfektanlara karşı değişik avantajlar getirir:

 • Ozon kalıntı bırakmadan oksijene dönüşür ve istenmeyen kalıntı bırakmaz. Bu hem gıda güvenliği için hem de atık suyun kalitesini arttırmak için avantaj sağlar.
 • Yeterli mikrobiyal kontrol sağlanır.
 • Kimyasallar yerine ozonun kullanılması tuz konsatrasyonunu azaltır ve bu yüzden elektriksel iletkenlik de azalır. Ozon kalıntı bırakmadığı için son durulamaya ihtiyaç duyulmaz.
 • Dezenfeksiyon amaçlı kullanılmış ozonlu su direkt veya yeniden ozonlama ile tekrar tekrar temizlik amacıyla kullanılabilir.
 • Atık su ozonun dönüşümü nedeni ile oksijen bakımından zenginleşir ki havalandırma tanklarının biyolojik atık su uygulama prosesinin performansını arttırır.
 • İşletmelerde koku oluşumunu azaltır.
 • Ozon kullanımı ayrıca düşük sıcaklıklarda yapıldığı için enerji tasarrufu da sağlar.
 • Kullanılacağı yerde üretildiği için ozon, tehlikeli madde depolanmasını da engellenmektedir.
Çarşamba, 04 Aralık 2013 10:54

ATIK SU ve OZON

Yazan

Başta tekstil sektöründe kot yıkama, ağartma olmak üzere üzüm, zeytin  işletmeleri vb.  pek  çok  alanda  atık  suları, yönetmeliklere uygun şekilde, doğaya zarar vermeyecek şekilde arıtılmalıdır. 

Bu amaçla işletmelerde arıtım sistemleri kurulmuştur. Ancak günümüzde arıtma maliyetleri işletmeler için önemli yüklerden biri haline gelmiştir. 

Ozon  kimyası  gereği  yüksek enerjili bir gazdır ve tüm organik/inorganik  bileşiklerin çift bağlarını kopararak bileşikleri  daha küçük yapı taşlarına dönüştürmektedir. Pilot işletmelerde ozonla atık suların arıtılması ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. 

Ozon pigmentleri parçalayarak suyu beraklaştırır. Metal ve ağır metalleri oksitleyerek parçalar. Çalışmaların sonuçlarına göre başta KOİ değeri, renk olmak üzere ozonun ilgili atık su parametrelerini  uygun hale getirdiği; özellikle  de atık sudaki kompleks parçalanamayan bileşikleri  kolaylıkla  parçaladığı; biyolojik  arıtma  sistemleri ile birlikte çok etkili olduğu görülmüştür. 

Ozon, atık suların arıtılması için yepyeni ve son derece etkili bir maliyet düşürücü teknolojidir.

Çarşamba, 04 Aralık 2013 10:54

TARIM ve HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE OZON

Yazan

Hayvancılık sektörü mikroorganizma çeşitlerinin ve yüklerinin  en   fazla   bulunduğu,  yayılmaların ve bulaşmaların  en  fazla  yaşandığı,  hijyen  kurallarının hassasiyetle uygulanması gerektiği önemli sektörlerden birisidir. Çünkü havadan, sudan veya hayvandan hayvana geçen hastalıklar ölümlere yol açmaktadır. 

Hayvancılık sektöründe dikkat edilmesi gereken ilk nokta içme suyudur. İçme suyunda  bulunacak yüksek seviyelerdeki her türlü mikroorganizma (bakteri,virüs ve diğerleri) hastalıklara yol açmaktadır ve içme suyu mutlaka mikroorganizmalardan arındırılmış olmalıdır. İçme suyu fiziksel- kimyasal yapısı da önemlidir. Süt inekleri günde 35-50 galon su içmelidir. Ancak süt inekleri tat-koku yapan maddeler bulunan suları içmemektedirler ve bu da verimi düşürmektedir. İlave olarak suda hayvanların istemediği minerallerin bulunması da günlük su tüketimini düşürmektedir. İçme sularının ozonlanması ile kısa sürelerde, mikroorganizmalar yok edilmekte; tat ve koku yapan bileşikler parçalanmakta ve istenmeyen mineral maddeler okside edilerek sudan uzaklaştırılmaktadır. 

Kalıntı bırakmamasından, tekrar  oksijene dönüşmesinden dolayı da hayvanlar üzerinde herhangi bir olumsuz-yan etki oluşturmamaktadır. Ozonlu su ayrıca hayvan üzerinde de dezenfektan olarak kullanılabilir. Süt sağımından önce  hayvan  memelerinin  ve  arka  ayaklarının  ozonlu su ile yıkanması bu bölgelerdeki hedef mikroorganizmaları yok etmektedir. 

Pek çok alanda uygulanmasına benzer olarak süt sağım ekipmanlarının, yemleme ekipmanlarının  vb. ekipmanların ozonlu su ile yıkanmaları mikrobiyal yükleri yok etmede etkilidir. Duvarların, zeminlerin giderlerin vb. noktaların ozonlu su ile yıkanması da hayvanların yaşadığı ortamdaki mikroroganizma yükünü azaltmada veya yok etmede yine çok etkili olmaktadır. 

Ahır ortam havasına çok düşük seviyelerde ozon gazının verilmesi de mümkündür. Bu şekilde havada bulunan mikroorganizmalar yok edilerek hayvanlara hava yolu ile bulaşmaların olması engellenebilmektedir.

Çarşamba, 04 Aralık 2013 10:53

FİDANCILIK ve OZON

Yazan

Her türlü bitkinin ve meyve - sebze  fidanının  üretimi  zordur, hassas  bir  üretimdir  ve  adeta  bir  bebeğe  gösterilen  dikkatle  fidan  yetiştiriciliği  yapılmaktadır. 

Bitkilerin  gelişimi  için  gerekli olan  nem, sıcaklık, besin gibi belli başlı  hayati  gereksinimler  mikroorganizmalar için de geçerli olan şartlardır. Mikroorganizmalar  bu  gereksinimleri  sağladığı  zaman bulunduğu yer ve konum  ne  olursa  olsun  hızla çoğalmaktadır ve fidanlar mikroorganizmalar için son derece  uygundur.  Fidanların  her türlü  bulaşma riskine karşı korunması sağlanmalı veya dirençleri arttırılmalıdır. 

Fidancılıkta ozon, yine 2 şekilde uygulanabilir : 

- Sulama suyunun ozonlanması

- Sera ortamının ozonlanması 

Sulama  suyunun  ozonlanması  ile  suda  bulunan  mikroorganizmaların  tamamı kısa sürelerde yok edilir. Suda bulunun mikroorganizmaların ozona karşı  dayanma süreleri dakikalarla sınırlıdır ve mikroorganizmadan  arındırılmış  sulama ile fidanlara su kaynaklı bulaşmalar engellenmiş olmaktadır. 

Sera ortamının  ozonlanması  ile sera ortam havasındaki her türlü mikroorganizma yok edilmektedir.  Fotosentez için havayı kullanan fidanlar mikroplardan arındırılmış hava ile daha sağlıklı ve hızlı şekilde gelişmektedirler. Sulama suyunun ozonlanması ile birlikte daha fazla koruma sağlanabilir. 

Yanda fidanlarla ilgili yapılan bir akademik çalışmanın sonucunu görmektesiniz. Bu çalışma ile görülmüştür ki ozon uygulaması fidanlar için koruma sağlamanın yanında fidanların  boy, kök, uzunluğu, yaprak alanı ve kuru ağırlık özelliklerinde de artışlar sağlamıştır.

Sayfa 1 / 2