HAVUZDA OZON

Günümüzde havuz sularının mikrobiyal açıdan uygun seviyede  tutulabilmesi, insan sağlığı açısından güvenli hale getirilebilmesi için yaygın olarak klorlaması yapılmaktadır. Ancak süregelen araştırmalar sonucunda klorun havuz suyundaki bileşiklerle etkileşerek THM (Tri Halo Metan) oluşturduğu  ve bu maddenin kanserojen madde  olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca havuz suyuna limit değerler üzerinde verilen klor deride  tahrişlere,  gözde yanmalara,  öksürüğe ve rahatsızlık verici bir kokuya da sebep olmaktadır.

Sağlık Bakanlığımızca yayınlanan 2011 tarihli yeni havuz suyu yönetmeliğinde ozon ilk defa yerini almıştır. 

* Çünkü ozonun en önemli özelliği; kalıntı bırakmaması, tekrar oksijene geri dönüşmesidir. Bu sayede insan sağlığına zararlı bir etkisi yoktur.  

* İkinci önemli özelliği ise, havuz suyundaki mikroorganizmalara karşı klordan ve onun türevlerinden 3125 kat daha hızlı etkili olmasıdır.  

Teknik Olarak

* Havuz suyundaki bakterileri, virüsleri ve mantarları öldürür.
* Sudaki koku, bulanıklık yapan maddeleri parçalar.
* Havuz bölgesinde klor kokusu gibi bir koku oluşturmaz. 

İşletme Açısından

* Havuz kimyasallarında %90-100 e yakın azalma sağlayarak işletme maliyetini azaltır.
* Bir kez yatırım yapılarak uzun süreli ve sağlıklı bir havuz elde edilir.
* 1-2 yıl içerisinde kendisini amorti eder.
* Cihazlarımızın otomasyon özelliği işçi gücünden kazandırır; sistemin kontrolü yeterlidir. 

Havuz Kullanıcıları için

* Sağlıklı bir havuz kullanır.

* Kimyasallardan kaynaklanan rahatsızlıklara maruz kalmaz.

* Havuz ortamında  kimyasal kokusu olmaz.

Resim Galerisi