ET ÜRETİM SEKTÖRÜNDE OZON

Et işletmeleri de tavukçuluk sektörü ile çok benzer ihtiyaçlara sahiptir. Mikrobiyal bulaşmalar başta olmak üzere her türlü bulaşmanın mutlaka engellenmesi gerektiği gibi; proses suyu kalitesi ve işletme hijyeni de son derece önemlidir. 

FDA/CFSAN – Haziran 26, 2001- tarihli ve ( 21 CFR Bölüm 173,  Etiket  NO.  00F-1482) sayılı  kararı  ile  FDA,  “ gıda  katkı  maddeleri  kanununu  ozonun,  et  ve  kanatlı ürünleri kapsayacak şekilde anti mikrobiyal ajan olarak suda ve gaz fazda güvenli şekilde kullanımını” değiştirmiştir.  

Yine  Eylül  2001  tarihi  itibari  ile  USDA/FSIS  (Amerikan  Tarım  Departmanı - Amerikan Gıda Güvenliği ve İnceleme Servisi) ‘’Paketleme öncesi tüketime hazır kanatlı ve et ürünlerini kapsayacak şekilde kanatlı ve et ürünlerinde ozon kullanımını’’ kabul etmiştir. Böylelikle ozon et ürünlerinin herhangi bir türünde kullanılabilir duruma gelmiştir. 

Ozon ayrıca soğuk hava depoları içerisinde de kullanılarak et ürünlerinin bozulmadan saklanabilmeleri sağlanabilmektedir. Ozonlu  su,  ekipman,  zemin,  duvar   gibi  noktalarda  da  dezenfektanlar  yerine kullanılabilmektedir.