BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE OZON

Balıkçılık sektörü de ozonun kullanım imkanının olduğu alanlardan birisidir. Doğası gereği balıklar ve deniz ürünleri mikroorganizma yükü çeşitli ve fazla olan; yine yapısı gereği mikroorganizmalar tarafından hızla ve kolayca bozulan riskli gıda gruplarından birisidir. 

Hızla ve kolayca bozulabilme özelliklerinden dolayı bilindiği üzere balıklar buz içerisinde depolanmakta ve taşınmakta; tüketiciye ulaşıncaya kadar soğuk zincirin kırılmamasına son derece özen gösterilmektedir. 

Balıkçılık sektöründe ozon, şu noktalarda kullanılabilir: 

-Buz eldesinde kullanılan suyun ozonlanarak mikrobiyal yükünün azaltılması/ yok edilmesi

-Ozonlu su ile balıkların yıkanarak yüzeyindeki hedef mikroorganizmaların yok edilmesi, üzerindeki  mukoza tabakasının giderilmesi.

-Ozonlu su ile üretim alanlarının ve ekipmanların yıkanarak mikroptan arındırılması, hijyenik  koşulların oluşturulması. 

Balık çiftliklerinde değişik ürünlerde yapılmış ozon denemelerinin hepsinde görülmüştür ki ozonlu su ile yıkama sayesinde balıkların mikrobiyal yükleri son derece azaltılmıştır ve raf ömürleri en az 3 gün ve daha fazlasına çıkarılmıştır. Aynı sonuç depolama buzlarında da görülmüştür. Diğer önemli sonuçlardan birisi de firenin azalması olmuştur.