ATIK SU ve OZON

Başta tekstil sektöründe kot yıkama, ağartma olmak üzere üzüm, zeytin  işletmeleri vb.  pek  çok  alanda  atık  suları, yönetmeliklere uygun şekilde, doğaya zarar vermeyecek şekilde arıtılmalıdır. 

Bu amaçla işletmelerde arıtım sistemleri kurulmuştur. Ancak günümüzde arıtma maliyetleri işletmeler için önemli yüklerden biri haline gelmiştir. 

Ozon  kimyası  gereği  yüksek enerjili bir gazdır ve tüm organik/inorganik  bileşiklerin çift bağlarını kopararak bileşikleri  daha küçük yapı taşlarına dönüştürmektedir. Pilot işletmelerde ozonla atık suların arıtılması ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. 

Ozon pigmentleri parçalayarak suyu beraklaştırır. Metal ve ağır metalleri oksitleyerek parçalar. Çalışmaların sonuçlarına göre başta KOİ değeri, renk olmak üzere ozonun ilgili atık su parametrelerini  uygun hale getirdiği; özellikle  de atık sudaki kompleks parçalanamayan bileşikleri  kolaylıkla  parçaladığı; biyolojik  arıtma  sistemleri ile birlikte çok etkili olduğu görülmüştür. 

Ozon, atık suların arıtılması için yepyeni ve son derece etkili bir maliyet düşürücü teknolojidir.