Meyve sebze endüstrisi önemli miktarda suyu proseslerinde kullanmaktadır.  Kaliforniya’daki meyve sebze işletmelerinin günde 0.5-3 milyon galon su kullandığı tahmin edilmektedir. (Shoemaker,2004) Suyun korunması ve geri kazanımı ihtiyacı için gıda endüstrisi yeni teknolojileri uygulamak ve prosesleri daha verimli hale getirmek için stratejiler üretmektedir. Suyun yeniden kullanımı için proses sularının iyileştirilmesi atık suyun analizine, önerilen uygulama metoduna ve proses operasyon dizaynına yeterli ilgi verildiğinde geçerli bir çözümdür.

Ozonun uygulamalardaki çekiciliği geniş spektrumda anti mikrobiyal ajan olmasından ve kalıntı bırakmamasından dolayı artmaktadır. Ozon gıda sektörüne ekipman ve yüzey dezenfeksiyonu ile giriş yaptıktan ve olumlu sonuçlar verdikten sonra pek çok farklı gıda alanında da uygulanmıştır. Bunlardan birisi de tavukçuluk sektöründe kullanılan soğutma suyuna ozon uygulaması ile kullanılan suyun geri kazanımıdır. Son yıllarda da gıda proseslerinin atık su uygulamalarında çalışmalar yapılmaktadır ve artık ozonun son derece olumlu etkileri net şekilde bilinmektedir.

Kaliforniya’da bir meyve işleme tesisinde defrost atık suyunun yeniden kullanımı için ozon uygulaması yapılmıştır. Çalışmadaki amaç ozon uygulaması yapılan defrost suyunun kimyasal, fiziksel, mikrobiyal kalitesini belirlemek, gerekli ozon miktarını tespit etmek ve ozon uygulaması yapılan defrost suyunun işletmeye gelen meyvelerin ilk yıkamasında tekrar kullanımını araştırmak olmuştur. 

Çalışmanın sonunda, düşük seviyelerde yapılan ozon uygulaması ile defrost suyunun geri kazanılabileceği ve işletmeye gelen ürünlerin ilk yıkamasında kullanılabileceği görülmüştür.

Kaynak:  Uluslararası Ozon Birliği

Kategori HABERLER
Cuma, 26 Aralık 2014 14:04

GEMİ BALAST (DENGE) SULARI OZONLAMASI

Yerli olmayan su türleri her sahilde meydana gelen, yeni girişlerle deniz kaynakları için tüm dünyada bir tehdittir. NIS’in (yerli olmayan su türleri) kıyı denizlerine ve haliç sularına girişi değişik kaynaklardan meydana gelir. Büyük hacimlerden dolayı balast suyu şu anda dünya çapında NIS transferi için en sık bahsedilen konudur. Yıllık olarak 21 milyar galon balast suyu Amerika sularında deşarj edilmektedir.

Balast suyunun insan sağlığını tehdit eden bazı patojen bakterileri içerdiği görülmüştür. Balast suyunun ozonlama ile muamele edilmesi ticari gemilerde uygulanması düşünülen teknolojilerden birisidir. Ozon yosunları uzaklaştıracaktır ve biyo-filmler ile meydana gelen tortu birikim korozyonlarını ortadan kaldıracaktır.

Referans,

www.nbep.org/publications/other/ballast/BallWaterIntroSpeciesRpt.pdf

Kategori HABERLER

(Kaleb Jensen tarafından gönderildi, Ekim,16,2014)

Yosun gibi biyolojik büyümeleri limitlere düşürmede veya yok etmede ozon hem geniş şekilde bilinmektedir hem de kendisini ispatlamıştır.

Biyoyakıt endüstrisinde ozonun en mantıklı ve ilgili kullanımı soğutma kuleleri olacaktır. Ozon minimal sistem modifikasyonu ile mevcut sistemlere birleştirilebilir. Sıklıkla, soğutma kulesi suyu sarf ve pahalı olan klor veya bromin gibi dezenfektanlarla muamele edilir.

Ozon sarf kimyasalların sağladıklarını efektif şekilde sağlayabilir. Ozon soğutma kulesine direkt olarak verilebildiği gibi soğutma kulesi giriş suyuna da verilebilir.

Ozon taraflı olmadan metalleri, kauçukları ve plastikleri de okside edecektir.

Ozon üretimi gelişmekte olan bir teknolojidir ve doğru ozon jeneratörü sistemi kurulursa çok kullanışlı, maliyet düşürücü güçlü bir dezenfektan olacaktır.

Kategori HABERLER
Cuma, 28 Kasım 2014 11:37

OZON JENERATÖRÜ NEDİR?

Ozon jeneratörü ozon gazı üretimi yapan cihazdır ve elektrik üretmez. Ozon jeneratörü şu ana bölümlerden oluşur:

1.Ozon üretim parçaları (bölmeleri)

2.Hava veya oksijen kaynağı

3.Elektrik ve elektronik donanım

4.Soğutma sistemi (hava veya su soğutma)

5.Kontrol paneli / anahtarı

 

Ozon jeneratörü çalışma prensibi olarak, beslenen havanın veya oksijenin ozon üretim parçaları içerisinde ozona  dönüşmesini sağlar. Ozon üretimi kolay görünmekle beraber ozon jeneratörleri sağlam bir mekanik ve sağlam bir elektrik-elektronik altyapıya, bilgiye ihtiyaç duymaktadır. İlave olarak ozon jeneratörlerinin bakımlarının yapılması ve konusunda uzman bakım ekibinin oluşturulması bugün sektörde yaşanan ve gözardı edilmemesi gereken bir konudur.

Delron Elektronik ozon jeneratörlerini tamamen kendisi üretmektedir. 1994 yılından itibaren elektronik sektöründeki edindiği ve uyguladığı yılların deneyimini başarılı şekilde ozon jeneratörü üretimine aktarmaktadır. Bakım ekibi ile de en hızlı şekilde isteğe bağlı veya anlaşmalı olarak bakım çalışmalarını sürdürmektedir.

Delron Elektronik AR-GE çalışmalarının tamamlanması ile istenen kapasitedeki ozon jeneratörlerini tüm ölçümlerini yaparak ve kalitesini kontrol altında tutarak üretmeye devam etmektedir.

 

Kategori NATUROZON

Her türlü zeytin üretiminde oldukça korozif ve kirletici bir atık su oluşur ve mutlaka yönetmeliklere uygun limitler dahilinde arıtılması sağlanmalıdır.

Delron elektronik olarak mevcut arıtma sistemine maliyetleri düşürebilmesi, zamandan ve işgücünden kazandırabilmesi bakımından zeytin atık suyunu ozonlayarak saha çalışması yaptık.

Kategori HABERLER
Salı, 17 Aralık 2013 11:11

ATIK SU RENK AÇMA DENEMEMİZ, 13.12.2013

Arıtılmış suda rengi daha da açarak doğaya daha uygun deşarj amacı ile ozon kullanılabilir.

Kategori HABERLER
Pazartesi, 16 Aralık 2013 12:19

MANİSA TARIM HAYVANCILIK FUARI,2013

Delron Elektronik olarak 2013 Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarında yerimizi alarak Manisa ve civar illerden gelen üreticilerimize ozonu tanıttık.

Tarım ve Hayvancılık sektöründe ozon en başta içme sularının ve yıkama sularının dezenfeksiyonunda kullanılır. Dakikalar içerisinde mikroorganizmaları öldüren ozon,

kalıntı bırakmayarak kimyasallardan özgür ortam sağlar. Atıklarınızın kontrolünü sağlar.

Ozon ayrıca alanların ve ekipmanların denzefeksiyonunu suya verilerek yıkama ile sağlar; sahip olduğu enerji ile kötü kokuları giderir.

Kategori HABERLER