Cuma, 26 Aralık 2014 14:04

GEMİ BALAST (DENGE) SULARI OZONLAMASI

Yerli olmayan su türleri her sahilde meydana gelen, yeni girişlerle deniz kaynakları için tüm dünyada bir tehdittir. NIS’in (yerli olmayan su türleri) kıyı denizlerine ve haliç sularına girişi değişik kaynaklardan meydana gelir. Büyük hacimlerden dolayı balast suyu şu anda dünya çapında NIS transferi için en sık bahsedilen konudur. Yıllık olarak 21 milyar galon balast suyu Amerika sularında deşarj edilmektedir.

Balast suyunun insan sağlığını tehdit eden bazı patojen bakterileri içerdiği görülmüştür. Balast suyunun ozonlama ile muamele edilmesi ticari gemilerde uygulanması düşünülen teknolojilerden birisidir. Ozon yosunları uzaklaştıracaktır ve biyo-filmler ile meydana gelen tortu birikim korozyonlarını ortadan kaldıracaktır.

Referans,

www.nbep.org/publications/other/ballast/BallWaterIntroSpeciesRpt.pdf

Kategori HABERLER
Pazartesi, 22 Aralık 2014 11:04

BALIK ÇİFTLİKLERİNDE OZON

(Kaleb Jensen tarafından gönderildi. Ekim,17,2014)

Bir balık çiftliğinde veya akvaryumunda, sünger ipi filtreler ve kum filtreler ile geleneksel katıların uzaklaştırılması işlemi kaba ve filtre edilebilir katıların uzaklaştırır fakat ince kolloidal katıların uzaklaştırılmasında yetersizdir.

Diğer bir bakış açısı ile, bio filtrelerdeki  nitrifikasyon bakterileri çözünmüş amonyağı ve nitriti uzaklaştırır fakat tüm çözünmüş organik atıkları uzaklaştırmaz. Bir akvaryum olgunlaştıkça çözünmüş organik kolloidal katıların birikimi artar. Bu organik birikim nirtifikasyon bakterilerinin performansını düşürür ve zararlı nitrit birikimini arttırır. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı yükselir ve oksijen seviyeleri zamanla azalır. Su parametrelerindeki bu değişim akvaryum sakinlerini strese sokar ve balık ölümlerine yol açabilir.

Fazla miktarda su değiştirme zorunluluğunu azaltmak için çok etkili alternatif bir methot olan ozonlama bu organik atıkları parçalamak için devreye girer. Ozonlamanın balık tanklarındaki pek çok kazançları şunlardır:

  • Çözünmüş katıların (TDS ve TSS) topaklanma ile daha büyük partikül haline getirilmesi ve protein sıyırıcı veya aktif karbon ile uzaklaştırılması
  • Ozon sudaki organik bileşikleri okside eder (Toplam organik karbon-TOC) ve hetetrofik bakterilerin kullanımı için onları basit organiklere parçalar.
  • Zararlı amonyak (NH3-)ve nitriti (NO2-)oksitleyerek nitrata (NO3-) dönüştürür.
  • Demir ve mangan gibi metallerin çökmesini sağlar.
  • Sülfitleri parçalayarak kokuyu uzaklaştırır.
  • Pestisit, deterjan ve olası iz miktardaki aseton,MTBE gibi maddeleri parçalar.
  • %99 oranında bakterileri ve virüsleri öldürür; BOİ ve KOİ parametrelerini düşürür.
  • Su berraklığını arttırır.
  • Ozon en sonunda oksijene geri dönüşerek sudaki oksijen miktarını arttırır. 

 

Kategori HABERLER
Cuma, 28 Kasım 2014 11:37

OZON JENERATÖRÜ NEDİR?

Ozon jeneratörü ozon gazı üretimi yapan cihazdır ve elektrik üretmez. Ozon jeneratörü şu ana bölümlerden oluşur:

1.Ozon üretim parçaları (bölmeleri)

2.Hava veya oksijen kaynağı

3.Elektrik ve elektronik donanım

4.Soğutma sistemi (hava veya su soğutma)

5.Kontrol paneli / anahtarı

 

Ozon jeneratörü çalışma prensibi olarak, beslenen havanın veya oksijenin ozon üretim parçaları içerisinde ozona  dönüşmesini sağlar. Ozon üretimi kolay görünmekle beraber ozon jeneratörleri sağlam bir mekanik ve sağlam bir elektrik-elektronik altyapıya, bilgiye ihtiyaç duymaktadır. İlave olarak ozon jeneratörlerinin bakımlarının yapılması ve konusunda uzman bakım ekibinin oluşturulması bugün sektörde yaşanan ve gözardı edilmemesi gereken bir konudur.

Delron Elektronik ozon jeneratörlerini tamamen kendisi üretmektedir. 1994 yılından itibaren elektronik sektöründeki edindiği ve uyguladığı yılların deneyimini başarılı şekilde ozon jeneratörü üretimine aktarmaktadır. Bakım ekibi ile de en hızlı şekilde isteğe bağlı veya anlaşmalı olarak bakım çalışmalarını sürdürmektedir.

Delron Elektronik AR-GE çalışmalarının tamamlanması ile istenen kapasitedeki ozon jeneratörlerini tüm ölçümlerini yaparak ve kalitesini kontrol altında tutarak üretmeye devam etmektedir.

 

Kategori NATUROZON
Salı, 17 Aralık 2013 11:11

ATIK SU RENK AÇMA DENEMEMİZ, 13.12.2013

Arıtılmış suda rengi daha da açarak doğaya daha uygun deşarj amacı ile ozon kullanılabilir.

Kategori HABERLER
Pazartesi, 16 Aralık 2013 12:19

MANİSA TARIM HAYVANCILIK FUARI,2013

Delron Elektronik olarak 2013 Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarında yerimizi alarak Manisa ve civar illerden gelen üreticilerimize ozonu tanıttık.

Tarım ve Hayvancılık sektöründe ozon en başta içme sularının ve yıkama sularının dezenfeksiyonunda kullanılır. Dakikalar içerisinde mikroorganizmaları öldüren ozon,

kalıntı bırakmayarak kimyasallardan özgür ortam sağlar. Atıklarınızın kontrolünü sağlar.

Ozon ayrıca alanların ve ekipmanların denzefeksiyonunu suya verilerek yıkama ile sağlar; sahip olduğu enerji ile kötü kokuları giderir.

Kategori HABERLER