HABERLER

Meyve sebze endüstrisi önemli miktarda suyu proseslerinde kullanmaktadır.  Kaliforniya’daki meyve sebze işletmelerinin günde 0.5-3 milyon galon su kullandığı tahmin edilmektedir. (Shoemaker,2004) Suyun korunması ve geri kazanımı ihtiyacı için gıda endüstrisi yeni teknolojileri uygulamak ve prosesleri daha verimli hale getirmek için stratejiler üretmektedir. Suyun yeniden kullanımı için proses sularının iyileştirilmesi atık suyun analizine, önerilen uygulama metoduna ve proses operasyon dizaynına yeterli ilgi verildiğinde geçerli bir çözümdür. Ozonun uygulamalardaki çekiciliği geniş spektrumda anti mikrobiyal ajan olmasından ve kalıntı bırakmamasından dolayı artmaktadır. Ozon gıda sektörüne ekipman ve yüzey dezenfeksiyonu ile giriş yaptıktan ve olumlu sonuçlar verdikten sonra pek çok farklı gıda alanında da…
Yerli olmayan su türleri her sahilde meydana gelen, yeni girişlerle deniz kaynakları için tüm dünyada bir tehdittir. NIS’in (yerli olmayan su türleri) kıyı denizlerine ve haliç sularına girişi değişik kaynaklardan meydana gelir. Büyük hacimlerden dolayı balast suyu şu anda dünya çapında NIS transferi için en sık bahsedilen konudur. Yıllık olarak 21 milyar galon balast suyu Amerika sularında deşarj edilmektedir. Balast suyunun insan sağlığını tehdit eden bazı patojen bakterileri içerdiği görülmüştür. Balast suyunun ozonlama ile muamele edilmesi ticari gemilerde uygulanması düşünülen teknolojilerden birisidir. Ozon yosunları uzaklaştıracaktır ve biyo-filmler ile meydana gelen tortu birikim korozyonlarını ortadan kaldıracaktır. Referans, www.nbep.org/publications/other/ballast/BallWaterIntroSpeciesRpt.pdf
(Kaleb Jensen tarafından gönderildi, Ekim,6,2014) Geleneksel yüzdürme askıda katı maddelerin sıvının üst kısmında hava baloncukları ile yüzdürülmesine dayanır. Daha iyi bir ayırma etkisi hava baloncuklarının daha küçük hale getirilmesi ile olmaktadır. Geleneksel çözünmüş hava yüzdürmesinde (DAF) askıda katı maddeler ve yağımsı bileşikler topaklanma ve çöktürme ile uzaklaştırılır. Oluşan çamur küçük hava baloncukları ile yüzdürülür. Çözünmüş kimyasal oksijen ihtiyacı DAF sistemlerinde etkilenmeden kalır. Çözünmüş ozon yüzdürmesi ile, yüksek konsantrasyonda ozon sağlanır ki bu da yüksek potansiyele sahip ozon oksidasyonu  ve yüksek hacimli mikro baloncuklar demektir. Çözünmüş kimyasal oksijen ihtiyacı etkilenmeden kalır ve DAF sistemini terk eder. Hava baloncuklarına ozon eklendiği zaman,…
(Kaleb Jensen tarafından gönderildi, Ekim,16,2014) Yosun gibi biyolojik büyümeleri limitlere düşürmede veya yok etmede ozon hem geniş şekilde bilinmektedir hem de kendisini ispatlamıştır. Biyoyakıt endüstrisinde ozonun en mantıklı ve ilgili kullanımı soğutma kuleleri olacaktır. Ozon minimal sistem modifikasyonu ile mevcut sistemlere birleştirilebilir. Sıklıkla, soğutma kulesi suyu sarf ve pahalı olan klor veya bromin gibi dezenfektanlarla muamele edilir. Ozon sarf kimyasalların sağladıklarını efektif şekilde sağlayabilir. Ozon soğutma kulesine direkt olarak verilebildiği gibi soğutma kulesi giriş suyuna da verilebilir. Ozon taraflı olmadan metalleri, kauçukları ve plastikleri de okside edecektir. Ozon üretimi gelişmekte olan bir teknolojidir ve doğru ozon jeneratörü sistemi kurulursa çok…
(Kaleb Jensen tarafından gönderildi. Ekim,17,2014) Bir balık çiftliğinde veya akvaryumunda, sünger ipi filtreler ve kum filtreler ile geleneksel katıların uzaklaştırılması işlemi kaba ve filtre edilebilir katıların uzaklaştırır fakat ince kolloidal katıların uzaklaştırılmasında yetersizdir. Diğer bir bakış açısı ile, bio filtrelerdeki  nitrifikasyon bakterileri çözünmüş amonyağı ve nitriti uzaklaştırır fakat tüm çözünmüş organik atıkları uzaklaştırmaz. Bir akvaryum olgunlaştıkça çözünmüş organik kolloidal katıların birikimi artar. Bu organik birikim nirtifikasyon bakterilerinin performansını düşürür ve zararlı nitrit birikimini arttırır. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı yükselir ve oksijen seviyeleri zamanla azalır. Su parametrelerindeki bu değişim akvaryum sakinlerini strese sokar ve balık ölümlerine yol açabilir. Fazla miktarda su değiştirme…
Biyolojik mücadele doğanın, bir nevi kendi kendisi ile mücadelesidir. Bu amaçla hazırlanan laboratuarlarda çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuar çalışmaları sırasında meydana gelen dezenfeksiyon ihtiyacı maliyetli ve personele rahatsızlık verici durumdaydı.  Delron Elektronik olarak ozon jeneratörümüz ile dezenfeksiyonu başarıyla sağladık.
Yaş incir mikroorganizma yükü çok fazla olan ürünlerden birisidir. Özellikle toplam canlı sayımları yüksektir. Ozonlama ile kısa sürelerde yüksek sayılardaki mikroorganizmalar limitler dahiline indirilebilmektedir.
Her türlü zeytin üretiminde oldukça korozif ve kirletici bir atık su oluşur ve mutlaka yönetmeliklere uygun limitler dahilinde arıtılması sağlanmalıdır. Delron elektronik olarak mevcut arıtma sistemine maliyetleri düşürebilmesi, zamandan ve işgücünden kazandırabilmesi bakımından zeytin atık suyunu ozonlayarak saha çalışması yaptık.
Arıtılmış suda rengi daha da açarak doğaya daha uygun deşarj amacı ile ozon kullanılabilir.
Delron Elektronik olarak 2013 Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarında yerimizi alarak Manisa ve civar illerden gelen üreticilerimize ozonu tanıttık. Tarım ve Hayvancılık sektöründe ozon en başta içme sularının ve yıkama sularının dezenfeksiyonunda kullanılır. Dakikalar içerisinde mikroorganizmaları öldüren ozon, kalıntı bırakmayarak kimyasallardan özgür ortam sağlar. Atıklarınızın kontrolünü sağlar. Ozon ayrıca alanların ve ekipmanların denzefeksiyonunu suya verilerek yıkama ile sağlar; sahip olduğu enerji ile kötü kokuları giderir.